Senegal
La hermana Justina de Miguel en La Pouponnière de Dakar

La gran familia de Dakar